Съдейстие при организация на транспорта

  След като сте проучили пазара, избрали сте дестинация и фирма за превоз на товара, то най-вероятно ще се наложи да предоставите допълнителни данни за товара. Това обикновено се извършва или от вас, или от фирмата - сътрудник, която сте наели. Изчислява се количеството на товара, неговият обем и цена, която ще е необходимо да заплатите за извършването на тази услуга. В случай, че при уреждане на логистиката възникне някаква неяснота, фирма „Сириус Ел ТрансЕООД, гарантира пълно съдействие по резрешаване на случая и съпътстващите го дейности.