Защита на ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В случай, че разглеждайки официалният ни уеб сайт сте попаднали на неясна информация или просто искате да се свържете с нас, моля използвайте формата за обратна връзка в текущата страница. Съгласно ЗЗЛД (Закон за Защита на Личните Данни), фирма „Сириус Ел ТрансЕООД гарантира, че предоставените ни лични данни няма да се използват или разпространяват по друг начин, освен само и единствено за връзка с вас.

СИРИУСЕЛТРАНС“ ЕООД стартира

изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СИРИУСЕЛТРАНС“ ЕООД.

От 10.12.2021 г. „СИРИУСЕЛТРАНС“ ЕООД започна изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3018-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи в гр. Кърджали с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

+359 887 706 533

+359 878 798 001

office@siriustrans.com
гр. Кърджали 6600, ул. „Стадионска“ № 2

Какво е GPS проследяване?

  Съкращението GPS произлиза от английски (Global Positioning System), което се превежда Система за глобално позициониране. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на височина 20 000 километра. GPS позиционирането помога за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо, и околоземна орбита. С помощта на тази система всеки наш клиент може да проследи своята пратка в реално време. Код за проследяване на пратки имат право да получават само активни клиенти на фирма „Сириус Ел ТрансЕООД.